Název: Školní jídelna Letohradská
Ulice: Letohradská 1
Město: Praha 7, 170 00
Číslo jídelny: 11150
Jste na stránkách školní jídelny ZŠ Letohradská- internetové objednávání jídel ON LINE.
         Na stránkách můžete:
                                                 - objednávat hlavní jídlo
                                                 - zobrazit vyúčtování (platby,objednávky, zůstatek)
                                                 - zobrazit přehled objednaných jídel
                                                 - chronologicky zobrazit finanční operace (deník)
                                                 - zjisti velikost kreditu,
                                                 - zkontrolovat Vaše údaje.
Odhlášení stravy je možné do 7.00 v daný den
Kontakt:
Tel.č.: 233 378 542
E- mail : jidelna.letohrad@zsstross.cz
Platby na účet: č.ú. 107-8147650207/0100. Platba musí být na účtu 24. předchozího měsíce.
Změna jídelního lístku vyhrazena.