Přihlašování a odhlašování obědů je možné nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 hodin. V případě onemocnění je možné odhlášení oběda v den odběru, nejpozději však do 8:00 hodin.

Změna výběru jídla (z 1 na 2 a opačně) je možná nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 hodin. Například změnu na pondělí nutno provést předchozí týden ve čtvrtek do 14:00 hodin. Anebo změnu jídla na středu nutno provést v pondělí do 14:00 hodin. POZOR! Pokud je v e-jídelníčku prováděna změna méně, než 2 pracovní dny před výdejem oběda, systém změnu nepřijme, místo ní oběd odhlásí.

Obědy musí být placeny předem! Platby posílejte převodem do 24. dne předešlého měsíce na účet školní jídelny: 107-8147650207/0100.

24. dne v měsící dojde k aktivaci následujícího měsíce a automatickému přihlášení obědů dle kreditu.

Pokud strávník zapomene čip, nahlásí to vedoucímu jídelny, nebo se zapíše na výdeji a oběd MENU I. dostane. Maximálně však 5x po sobě. Poté nemá nárok na oběd, nebo si zakoupí nový čip za 115 Kč.
Název: Školní jídelna Letohradská
Ulice: Letohradská 1
Město: Praha 7, 170 00
Číslo jídelny: 11150
Jste na stránkách školní jídelny ZŠ Letohradská- internetové objednávání jídel ON LINE.
         Na stránkách můžete:
                                                 - objednávat nebo měnit hlavní jídlo (dva dny předem)
                                                 - zobrazit vyúčtování (platby,objednávky, zůstatek)
                                                 - zobrazit přehled objednaných jídel
                                                 - chronologicky zobrazit finanční operace (deník)
                                                 - zjistit velikost kreditu,
                                                 - zkontrolovat Vaše údaje.
Odhlášení stravy je možné do 8.00 v daný den
Kontakt:
Tel.č.: 770 135 308
E- mail : jidelna.letohrad@zsstross.cz
Platby na účet: č.ú. 107-8147650207/0100. Platba musí být na účtu 24. předchozího měsíce.
Změna jídelního lístku vyhrazena.